Pneumologie

V této ordinaci nabízíme vyšetření v oboru pneumologie pro děti i dospělé. Provádíme vyšetření Spirometrie, NIOX, Pulzní oxymetrie.

Ordinační hodiny:     Objednávání:
Pondělí 7.00 - 15.00   Telefon: 277 070 788
Středa

 8:00 -12:00

 8:30 -15:00

MUDr. Pelikán

MUDr.Vančíková

1 - 2x měsíčně

 

Pátek

07:00 - 15:00

12:45 -16:00

MUDr. Vančíková

MUDr. Valentová

 

Pouze pro objednané pacienty.

Volné termíny Vám rádi nabídne recepce.

Poslední paciet bude ošetřen 30minut před koncem pracovní doby.

 

Ordinují

 

MUDr. Luděk Pelikán 

se věnuje dětem v oboru pneumologie.

MUDr.Vančíková

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

se věnuje dětem v oboru pneumologie a dětem i dospělým v oboru alergologie, imunologie.

 

MUDr. Lucie Valentová

se věnuje pouze dospělým v oboru pneumologie.

 

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. pracuje jako alergolog, imunolog a plicní lékař na poliklinice Palmovka od roku 2018. Promovala na 1. lékařské fakultě UK v Praze v roce1986. Poté byla postgraduální studentkou imunologie v Československé akademii věd. od r. 1995 pracovala na oddělení klinické imunologie na Bulovce a v r. 1997 nastoupila na 1. dětskou kliniku FN Motol v Praze a stala se odbornou asistentkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V letech 2010-12 pracovala na Pediatrické klinice IPVZ  fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči, 2012-2015 byla primářkou dětského oddělení v Hořovicích a od  r. 2015 pracuje na Klinice dětského a dorostového lékařství  VFN a 1. LF UK na Karlově v Praze. Dlouhodobě se odborně specializuje na alergologii a imunologii a dětskou pneumologii.

Dr. Vančíková má 3 děti, jejími zálibami je sport – jízda na kole a běh, zahradničení a chalupaření.  Z cizích jazyků plynně ovládá angličtinu a ruštinu, domluví se i německy.

Kvalifikace:                

  • 1997 - atestace I. stupně - Pediatrie
  • 2000 - atestace II. stupně - Alergologie a klinická imunologie
  • 2004 - atestace II. stupně - Tuberkulosa a respirační nemoci
  • 2006 - specializovaná způsobilost v oboru Pediatrie
  • 2012 - zvláštní odborná způsobilost v oboru Dětská pneumologie

Postgraduální studium:

2001 obhajoba kandidátské disertační práce na téma: Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Licence pro výkon vedoucího lékaře a primáře: pediatrie, alergologie a klinická  imunologie, tuberkulosa a respirační nemoci.

 

Absolvované stáže:  

  • 1988 - International Summer School of Immunology, Poiana Brasow, Rumunsko
  • 1995 - International Summer School od Immunology, Praha, Česká Republika
  • 2000 - Advanced Educational Program in Immunology of Asthma  Ferrara, Itálie
  • 2006 - Odborná stáž  - bronchologie pro začátečníky IPVZ, Praha
  • 2010-12 - Odborná stáž bronchologie na Pneumologické klinice UK1.LF a TN

Publikace a pedagogická činnost:

Dr. Vančíková je autorkou více než 40 ti odborných publikací v domácích i zahraničních časopisech, z toho 8 v impaktovaných časopisech. Je autorkou 1 monografie, 3 kapitol v monografiích a 5ti kapitol v učebnicích.

Od roku 1997 učí na lékařských fakultách studenty medicíny pediatrii, alergologii a imunologii, dětskou pnemologii a infekční lékařství. Přednáší také imuologii pro studenty Fakulty přírodních věd UK. Pravideně přednáší na odborných konferencích, 10x byla pozvaným řečníkem.

 

Členství v odborných společnostech:

Česko - slovenská společnost alergologie a klinické imunologie

Česká imunologická společnost

 

 

Pneumologie Pneumologie Pneumologie Pneumologie Pneumologie Pneumologie

Kontakty

Poliklinika Palmovka
Zenklova 340/22
180 00 Praha 8 - Libeň

3.patro

Přímo u výstupu z metra B – Palmovka

Informace k jednotlivým ordinacím naleznete zde.

Recepce

POUZE pro

3.PATRO

Telefon:

+420 277 070 788

recepce@poliklinikapalmovka.cz

Palmovkamapa